Erfgoeddag Schatten van de Gouden Eeuw

Vele bootjes varen voorbij de molenZaterdag 13 april van 12.00 tot 16.00 uur

Het is goud wat er blinkt tijdens de Erfgoeddag 2019! Thema van de Erfgoeddag in Leidschendam-Voorburg is namelijk ‘Schatten van de Gouden Eeuw’.

Komt u zaterdag 13 april ook naar deze feestelijke dag? Daarop is het cultureel erfgoed van Leidschendam-Voorburg veelal gratis te bezoeken. 
Ook vindt de opening van het vernieuwde sluisgebied in Leidschendam plaats. Die valt samen met de aftrap van het Watersportseizoen, hopelijk onder een gouden voorjaarszon. 

Programma in de molen:

Zaagdemonstraties door de molenaars en rondleidingen door de molengidsen.

Rond 15.30 uur maken Huijgens en Rembrandt hun opwachting in de molen.

Kinderen kunnen onder begeleiding van Ben van Kan aan de slag met de figuurzaag en zagen mooie voorwerpen.

Voor de kinderen is door de Vereniging Erfgoed Leidschendam een mooie kleurplaat van de Leytsche Dam ontworpen. Vrijwilligers van de molen helpen bij het kleuren zo nodig een handje.

Watersport:

16.00 tot 17.00 uur:

Vanaf de Kniplaan varen watersporters met hun boten naar De Salamander. Rond 16.30 uur leggen zij aan bij molen, waar dan ook de Commissaris van de Koning wordt verwacht, samen met leden van het College van B & en W en genodigden.

Zij varen om 17.00 uur richting de Sluis waar de openingshandelingen van de vernieuwde Sluis plaatsvinden. Bezoekers van de molen kunnen met de boten meevaren.