voorzitter De Bruijn ontvangt de duurzaamheidsprijs uit handen van Wethouder Kist

foto: Michel Groen

In het raadhuis in Leidschendam ontving Ruud de Bruijn van St. De Salamander uit handen van wethouder Floor Kist van de Gemeente Leidschendam-Voorburg de duurzaamheidsprijs.

Molen de Salamander ontving een prijs voor het nieuw educatief centrum, de Moolenmeester, dat duurzaam is gebouwd. Enkele andere duurzame initiatieven werden ook beloond.

Tijdens een grote brainstormsessie werd op 12 oktober j.l. stil gestaan bij de Duurzaamheidsagenda.

Wat kunnen we nu doen om te zorgen dat Leidschendam-Voorburg een duurzame leefbare gemeente blijft, nu en in de toekomst?

Samen met inwoners, instellingen en bedrijven werd gekeken naar kansen op het gebied van (alternatieve) energie, mobiliteit, afvalscheiding, water, een groenere gemeente en nog veel meer.

De gemeente wil dit vastleggen in de Duurzaamheidsagenda. Deze zorgt ervoor dat er in de komende jaren concrete maatregelen worden uitgevoerd die goed zijn voor de natuur en het milieu.

(bron: Het Krantje)