Mevrouw Mijdam onthult met behulp van de heer Duijvestein het naambordje

De oude molenbel wordt geluidDe”Moolenmeester” is van ons allemaal! Op 2 oktober 2014 won Houtzaagmolen De Salamander in Leidschendam de Bankgiro Loterij Molenprijs 2014 voor hun project Educatief Centrum. En op 4 juli 2015 ging met de officiële opening een lang gekoesterde wens van bestuur en vrijwilligers van Houtzaagmolen De Salamander in vervulling. In het nieuwe centrum kunnen bezoekers en vooral de schooljeugd straks goed kennismaken met heden en verleden van de unieke houtzaagmolen. Voor de Gemeente Leidschendam-Voorburg is de molen een belangrijk monument dat alle aandacht verdient.
Ruim 100 gasten waren er getuige van dat Voorzitter Nico Papineau Salm van de Vereniging de Hollandsche Molens en gedeputeerde Rik Janssen van de Provincie Zuid-Holland het nieuwe gebouw openden door een onlangs door de molen verworven zeer oude bel te luiden. In hun toespraken complimenteerden zij Bestuur en vrijwilligers met het bereikte resultaat. De heer Papineau Salm was vorige jaar alGedputeerde van Zuid-Holland Rik Janssen opent de deur van de Moolenmeester onder de indruk van de enorme inzet bij het binnenhalen van de molenprijs. En dan nu - nog geen jaar later –staat er een prachtig gebouw, wederom met grote inzet tot stand gekomen. De heer Janssen benadrukte het belang van het behoud van cultureel erfgoed en het doorgeven daarvan aan jong en oud. De Salamander neemt daarbij een prominente plaats in. Daarna mocht mevrouw Heleen Mijdam, ambassadeur van de molen, de naam bekend maken: de Moolenmeester en werd de winnaar van de naamwedstijd bekend gemaakt: de heer Adri Duijvestein.
In korte tijd – de eerste paal ging op 2 maart 2015 de grond in – is het centrum gebouwd door Aannemingsbedrijf Granneman BV uit Stompwijk naar een ontwerp van Architectenburo Van Vliet. Als inspiratie is een oude schoolplaat gebruikt waar een oude scheepswerf Van Dongen aan de Vliet op staat met op de achtergrond De Salamander. De bouwstijl vindt men veel terug in de 17e en 18e eeuw.Gedputeerde Rik Janssen nodigt iedereen naar binnen
Vrijwilligers hebben het door de molenaars gezaagde hout geverfd en zijn nu bezig met de inrichting. Dit gebouw voldoet aan de hoogste milieu-norm. Het heeft HR++ glas, dakpannen met daarin geïntegreerd zonnepanelen en infrarood vloerverwarming! Ook de bestrating is geheel vernieuwd. Kortom een uniek gebouw op een fris opgeruimd molen-erf.
In de Moolenmeester kan nu les gegeven worden aan de jeugd en kunnen belangstellenden en groepen goed ontvangen worden.De prominente aanwezigen krijgen uit handen van voorzitter De Bruijn een blijk van waardering voor hun inbreng
De molen maakt deel uit van het Cultuurmenu van de Gemeente Leidschendam-Voorburg, Daarin staan lokale culturele instellingen centraal. Het is een doorgaande leerlijn cultuureducatie voor het basisonderwijs. Leerlingen maken tijdens de acht jaar dat zij op school zitten kennis met de belangrijke culturele disciplines: muziek, dans, literatuur, theater, beeldende kunst en cultureel erfgoed. De culturele instellingen staan hierbij centraal. Elke deelnemende instelling is aan een schoolgroep gekoppeld en het aanbod is op het niveau van deze schoolgroep afgestemd.
Ook wordt de molen aangemeld als Een receptie in de stralende zon kinderzwerfboekenstation: kinderen kunnen er een zwerfboek uitkiezen, dit lezen en op een andere plek weer laten zwerven of zelf een boek bij de molen achterlaten.
Met dat programma en nog veel meer activiteiten die in het komend jaar worden ontwikkeld geldt nu helemaal:
De Salamander en de Moolenmeester zijn van ons allemaal!Veel gasten op het openingsfeest!