Stichting de salamander krijgt nieuwe voorzitter

Overhandiging van de voorzittershamer

Op dinsdagmiddag 20 november overhandigde oud-voorzitter Ruud de Bruijn de voorzittershamer aan zijn opvolgster, mevrouw Mieke Span-Keyser, in het bijzijn van bestuur en vrijwilligers van molen De Salamander.