Licht op de Sluis:

Dankzij initiatiefnemers Teun Glasbergen en Wim Schoevers van de Stichting Licht op De Sluis is onlangs ook De Salamander nieuw aangelicht.

Bijzondere objecten in het sluisgebied, zoals de twee kerken, de beeldengroep De Damwachters en het sluiswachtershuisje zijn voorzien van de unieke LED-verlichting. Hierdoor wordt het unieke karakter van deze monumenten extra benadrukt en zijn de vaak bijzondere contouren letterlijk in beeld gebracht. Mede door deze activiteit kan meer aandacht gegeven worden aan de cultuurhistorie rond (de erfgoedlijn) trekvaart de Vliet

De molen is voorzien van ca. twintig LED-spots. Het nieuwe lichtbeeld zorgt er voor dat de molen ook bij avond een van de mooiste objecten langs de voormalige trekvaart is.