ALGEMENE GEGEVENS

Stichting De Salamander in Leidschendam-Voorburg is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Rijksmonument: nr. 332375

Kamer van Koophandel Den Haag, nr. 41154017

RSIN: 800201565

Website: www.molendesalamander.nl

Contact opnemen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bezoekadres: De Wiek 19, 2265 VK Leidschendam

Postadres: Postbus 38, 2260 AA Leidschendam

Telefoonnummer molen: 070-3204168

Bankrekening: IBAN NL07 RABO 0365909343

VERANTWOORDING

Portret van Mieke Span
Bestuur:

Mieke Span - voorzitter

Albert de Jong - secretaris

Ronald Engel - penningmeester

Gerard Besseling - lid

Frans Baars - lid

BELEIDSPLAN 2016

De Stichting heeft ten doel het in stand houden, beheren en exploiteren van Houtzaagmolen De Salamander en het bijeenbrengen van gelden daarvoor, alles in de ruimste zin genomen, met inachtneming van het historisch karakter van het werkend monument. Met de bouw en ingebruikname van het Educatief Centrum is een aanvang gemaakt met het “ doorgeven “ van het Industriële Culturele Erfgoed.

Door deelname aan het Cultuurmenu van de Gemeente Leidschendam-Voorburg worden leerlingen uit het basisonderwijs met lesbrieven en praktijklessen met de molen in contact gebracht.

Cultuureducatie en Erfgoed worden hierdoor verbonden en sluiten aan bij bestaande doorgaande leerlijnen in het basisonderwijs.

Het Beleidsplan wordt uitgevoerd door het openstellen van de molen voor bezoek op woensdag- en zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur of op afspraak.

BELONINGSBELEID

De Bestuurders en Vrijwilligers van de Stichting De Salamander genieten geen beloning of vergoeding bij het uitoefenen van activiteiten namens de Stichting De Salamander. Eventuele vergoeding voor gemaakte onkosten is wel mogelijk. De Stichting heeft geen personeel in dienst.

ONZE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN

Onderhoud van de molen, het molenterrein en het educatief centrum De Moolenmeester.

Draaien van de molen bij voldoende wind.

Zagen van hout uit eigen voorraad in het balkengat met windkracht of met de elektromotor.

Zagen van aangeleverd hout.

Verkopen van gezaagd hout.

Verzorgen van rondleidingen door de molen.

Verzorgen van educatie voor schoolklassen.

ONZE FONDSWERVING

Subsidie van Gemeente Leidschendam-Voorburg

Subsidie van Provincie Zuid Holland.

Subsidie vaLogo Anbi Algemeen nut beogende instelling
n Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Giften en Donaties van Vrienden en sponsors.

Verkoop van souvenirs en hout.

ONS FONDSBEHEER

De Stichting heeft haar gelden in kas bij de Rabobank en ASN Bank.

De Stichting heeft geen groter vermogen dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene en onverwachte werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.

ONZE FINANCIËLE VERANTWOORDING:

Verslag Financiën 2015 Salamander_Balans.pdf

Verslag Financien 2016 Salamander_Balans.pdf

De Salamander-Verslag Financiën 2015 .pdf

De Salamander-Verslag Financien 2016. pdf

De Salamander-Verslag Financien 2017. pdf

De Salamander-Verslag Financien 2018. pdf

Jaarverslag 2018

Molenplan 2019 - 2024