Skip to content

Stichting De Salamander

Algemene gegevens

Stichting De Salamander in Leidschendam-Voorburg is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Rijksmonument: nr. 332375
Kamer van Koophandel Den Haag, nr. 41154017
RSIN: 800201565
Bezoekadres: De Wiek 19, 2265 VK Leidschendam
Postadres: Postbus 38, 2260 AA Leidschendam
Telefoonnummer molen: 070-3204168
Contact opnemen: info@molendesalamander.nl
E-mail secretaris: secretariaat@molendesalamander.nl
Bankrekening: IBAN NL07 RABO 0365909343

Molen De Salamander wordt beheerd door Stichting De Salamander in Leidschendam-Voorburg. Doel van de Stichting is het in stand houden, beheren en exploiteren van de molen en bijeenbrengen van gelden daarvoor, alles in de ruimste zin genomen en met inachtneming van het historisch karakter van het werkend monument. De Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

In bijgaand PDF het Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen voor Molen De Salamander.

Verantwoording

Bestuur

Hans Hellendoorn – voorzitter
Albert de Jong – secretaris
Piet Glasbergen – penningmeester
Gerard Besseling – lid
Roeland Hillen – lid

Beloningsbeleid

Bestuursleden en vrijwilligers van De Salamander genieten geen beloning of vergoeding bij het uitoefenen van activiteiten namens de Stichting De Salamander. Een vergoeding voor gemaakte onkosten is wel mogelijk. De Stichting heeft geen personeel in dienst.

Onze fondsenwerving

  • Subsidie van Gemeente Leidschendam-Voorburg, Provincie Zuid Holland en Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.
  • Giften en Donaties van Vrienden en sponsors.
  • Verkoop van hout en souvenirs.

Ons fondsbeheer

De Stichting heeft haar gelden in kas bij de Rabobank.
De Stichting heeft geen groter vermogen dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene en onverwachte werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.

Onze financiële verantwoording

Jaarverslag en jaarrekening 2023 (pdf)
Jaarverslag en jaarrekening 2022 (pdf)
Verslag Financiën 2021 (pdf)
Jaarverslag 2020 (pdf)
Verslag Financiën 2020 (pdf)

Voor de periode 2024 - 2029 heeft het bestuur het molenplan vastgesteld met daarin de ambities voor deze periode.

Molenplan 2024 - 2029

Back To Top